Radis.o

Radis.o

Stavba pergoly - jak na to

Stavba pergoly - jak na to

Pergola se skládá z pilířků neboli sloupků, na kterých leží nosníky neboli vazníky. Na ně se dále montují příčle neboli krokve ...


Vazníky bud'to probíhají rovnoběžně se stěnou domu a k nim jsou napříč upevněny krokve nebo naopak.

1.jpg
pergola_2.jpg
Zajímavým řešením je zdvojení stavebních prvků. Mezi dva nahoře zkosené hranoly tvořící sloupek je osazen vazník. Na něm jsou uloženy krokve. Jestliže vytvoříte sloupek ze čtyř střešních latí, mužete do něj osadit jak vazník, tak krokev. Na spodním obrázku je znázorněna hranolová pergola s vazníky vytvořenými jako nůžková konstrukce. Oba trámky jsou přišroubovány po stranách ke sloupku nebo propojeny zámkovým šroubem. Hlava sloupku je zašpičatěna do tvaru jehlanu. aby z ní mohla dešt'ová voda co nejrychleji stékat.
pergola_3.jpg
pergola_4.jpg
Další variantou k "překladové" konstrukci pergoly je rámová pergola. Sloupky jsou spojeny s vazníky tak, že dohromady tvoří rámovou konstrukci, na kterou se montují příčle.
pergola_5.jpg
Mezi sloupky pergoly můžete osadit konstrukci pro popínavé rostliny (rošt, mříž, treláž); takzískáte dodatečnou plochu pro ozelenění a ochranu před větrem, sluncem a zvědavými pohledy zvenčí
pergola_6.jpg
Dostatečná výška pergoly je 2,30 až 2,50 m. Vyzděné piliřky musí být o něco vyšši (3,00 - 3,50 m)- Při použití dřevěných překladů dosáhnete maximálního rozpětí 3.00-3,50 m. Dosáhnout většího rozpětí dovolují kovové konstrukce a rovněž vazníky z dvojitých trámků s výztuží nebo kazetové dřevěné konstrukce. Lze také použít dodatečné podpěry umístěné v prostoru pro sezení.
pergola_7.jpg
Pro stabilitu pergoly je rozhodující volba správné tloušťky sloupků. Pergola z kulatiny (průměr): sloupky a vazníky 10 až 16 cm; příčle 6 až 10 cm v rozestupech 40 až 80 cm. Pergola z hranolů: čtvercový profil sloupků, délka hrany 10 až 12 cm: obdélníkový profil vazníku 10/12 cm až 12/18 cm; příčle 8/10 cm až 10/16 cm v rozestupech 60 až 100 cm, většinou na stojato. Při použití betonových prefabrikátů volte pouze malé rozměry. Na sloupky stači profil 20 x 20 cm.
pergola_8.jpg
pergola_9.jpg
Kvůli správným proporcím by měly mít vazníky (hranoly nebo kulatina) průřez alespoň 15 cm. Vazníky můžete upevnit na sloupky také nůžkovým způsobem. Použijte latě nebo prkna, která mají jen minimální tlouštku (do 4 cm), která však jsou alespoň tak vysoká, jak je široký sloupek.
Vyzděné sloupky pro pergolu mají minimální průřez 36 až 40 cm a do jejich středu je vložena železná výztuž. Pozinkované kovové trubky (průměr 5 cm), použité jako sloupky k pergole, zůstávají dole otevřené, k jejích hornímu koncl se přivaří pásek, který přesahuje na obě strany asi 5 až 8 cm. Na každé strané jsou vyvrtány dva otvory k přišroubování dřevěného trámku k podpěře. Kovovou konstrukci pergoly můžete svařit z hranatých profilů (50/50 nebo 50/80).
pergola_10.jpg
Spojení dřevěných sloupků a dřevěných vazníků lze provést různým způsobem. Můžete vazníky přitlouct na sloupky pomocí hřebíků a potom sešroubovat kovovými úhelníky nebo sloupky a vazníky dohromady začepovat.
pergola_11.jpg
Přestože je konstrukce pergoly poměrně stabilní vůči zatížení větrem, bujný porost popínavých rostlin představuje velké zatížení. Zajistěte proto bezpečné ukotvení sloupků.
Betonové sloupky nebo sloupky z přírodního kamene se zabudují přímo do betonového základu (30 x 30 x 80). Při výpočtu délky podpěry započítejte i zapuštěnou část. Dřevěné sloupky se nezapouštěji do země, ale osazují se na pozinkované patky z plochého železa.
pergola_12.jpg
Mezi sloupkem a zemí nebo deskou by měl být rozestup 5 cm. Tuto vzdálenost odečtěte od délky sloupku. Podpěrné sloupky vytvořené z laťových konstrukcí se připevní k trámku a pak se osadí do patky. Sloupek můžete spojit s patkou zámkovým šroubem.


Návod je ukázkou z knihy

Pergoly, ploty a terasy z nakladatelství GRADA
Pergoly, ploty a terasy z nakladatelství GRADA
zdroj:http://www.vseumel.cz

Líbí se Vám tyto stránky?

Ano, líbí (34 | 69%)
iq test
GamePark.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one