Radis.o

Radis.o

Stavba a rekonstrukce umělého potoka

Stavba a rekonstrukce umělého potoka
1.jpg
Potok je specifický v tom, že i když je to prvek umělý, svým koloběhem působí jako přirozený. Většinou bývá stavěn společně s jezírkem, z kterého je výkonným čerpadlem a potrubím vedena voda do prameniště potoka odkud gravitací teče zpět do jezírka. Abychom dosáhli tohoto efektu, je třeba si řádně propočítat spád řečiště budoucího potoka. Je nutné počítat s elektrickou přípojkou k čerpadlu. Potok můžeme v některých místech nasvítit (např. umístěním světel pod hladinu, do prameniště, k lávce…). I zde je třeba promyslet, jak bude vedeno elektrické připojení.
zobrazit

zobrazit

zobrazit

zobrazit

Postup:


  1)  Po vypnutí vodního systému v potoce a odtoku vody z něj vyčistíme řečiště od kamenů a štěrku.
zobrazit

zobrazit

  2)  Kameny, které vyndáme z potoka, bude potřeba před dalším použitím opláchnout proudem vody od bahna a nečistot.
zobrazit

zobrazit

  3)  Po odkrytí folie se ukazuje, že byl na opravu potoka nejvyšší čas. Folie a horní geotextilie jsou na mnoha místech shrnuté.
zobrazit

zobrazit

  4)  Kameny třídíme podle druhů na hromady, abychom je mohli posléze znovu využít.
zobrazit

zobrazit

  5)  Po odstranění folie se nám objeví původní koryto potoka, v tomto případě i s prameništěm.
zobrazit

zobrazit

  6)  Upravíme, případně rozšíříme řečiště potoka podle našich představ, návrhů a možností.
zobrazit

zobrazit

   7)  Malými přehrádkami ze zeminy můžeme v potoce vytvořit tůňky. Ovšem pozor, aby nám nakonec voda v tůňkách nevytékala přes okraje.
zobrazit

zobrazit

  8)  Břehy zařízneme kolmo asi 20cm, abychom mohli funkčně položit folii.
zobrazit

zobrazit

  9)  Jestliže máme tvar budoucího potoka hotový, odstraníme všechny kamínky a ostré hrany ze dna, abychom zabránili protržení folie. Poté natáhneme spodní geotextilii, která zabezpečuje a chrání folii proti poškození od země. POZOR! Máme-li vodní systém z jezírka do prameniště veden hadicí korytem potoka, můžeme jej v tuto chvíli položit. Může se také položit až do štěrku potoka, ale hrozí riziko, že při sesypání štěrku bude hadice obnažena.
zobrazit

zobrazit

  10)  Vyměříme a svaříme si folii, kterou poté položíme na spodní geotextilii. Většinu folie můžeme navařit mimo terén potoka - například na rovné zemi, na deskách…
zobrazit

zobrazit

  11)  Při svařování jezírkové folie počítejte s přesahy a raději dejte rezervu, kterou po dokončení odříznete. Je to snadnější, než navařovat chybějící kusy folie.
zobrazit

zobrazit

  12)  Ke svařování folie používáme horkovzdušnou pistoli a váleček.
zobrazit

zobrazit

  13)  Některé spoje budeme muset svařit přímo na místě a tam si sváry podložíme prknem. Svár totiž musí být absolutně těsný. Spoj svařujeme z obou stran - z rubu i lícu.
zobrazit

zobrazit

  14)  Pro snadnější a pečlivější svařování je třeba mít obě části svařované folie co nejvíce napnuté. Můžeme si také pomoci bodovým svařením obou dílů.
zobrazit

zobrazit

  15)  Na jezírkovou folii položíme vrchní geotextilii, která folii chrání proti případnému poškození svrchu a slouží jako přívod vody pro rostliny nad hranicí hladiny. Na ni potom navážíme propraný štěrk kačírek (zbavený bláta a nečistot).
zobrazit

zobrazit

  16)  Vytvořením malých tůněk a kaskád zpestříme koryto potoka a zbrzdíme proud vody.
zobrazit

zobrazit

  17)  Do potoka dále rozmisťujeme větší kameny. Využíváme je také jako oporu v krajích, kde by mohlo docházet k shrnování folie.
zobrazit

zobrazit

  18)  Mezi kameny sázíme nakonec i rostliny. I v tomto případě slouží kameny jako ochrana před vymýváním kořenových balů rostlin vodou.
zobrazit

zobrazit

  19)  Rozmístíme také větší valouny, případně kamenné lávky z desek a plochých kamenů
zobrazit

zobrazit

  20)  Po usazení prameniště, které může být z naskládaných kamenů, v dutém či vydlabaném kameni, můžeme potok začít napouštět. Až se napustí, koloběh začne fungovat a hladina se ustálí, začistíme přečnívající okraje geotextilií (možno řezat horkovzdušnou pistolí) a folie (řežeme nožem).
zobrazit

zobrazit

  21)  Horní geotextilie nesmí přesahovat do okolního trávníku nebo země! Odváděla by tak vodu ze systému. Okraj folie vztyčíme kolmo vzhůru (oněch 20 cm zářezu okraje potoka) a přehrneme přes ni kačírek. Tím ji zamaskujeme a hrana je tak začištěna.
zobrazit

zobrazit

  22)  Návštěvník zahrady pak na první pohled nepozná, že je potok vyložen folií.
zobrazit

zobrazit

  23)  Nakonec osázíme potok rostlinami. Předem si zjistíme, kam se který druh rostlin hodí.
zobrazit

zobrazit

  24)  Některé rostou hlouběji, některé při hladině a jiné mají své stanoviště nad úrovní hladiny a vodu jim dodává vrchní textilie, musí být vysázeny na ní!
zobrazit

zobrazit

P1010052a.jpg
zdroj:http://www.ceskykutil.cz
Líbí se Vám tyto stránky?

Ano, líbí (34 | 69%)
iq test
GamePark.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one